агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

БНБ запазва нивото на антицикличния буфер от 1,5% от 1 април 2023 г.

Българската народна банка (БНБ) запази нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, в размер на 1,5% в сила от 1 април 2023 г., колкото е и за първото тримесечие на следващата година, съобщи пресцентърът на банковия регулатор.

seo-blog7

При определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор, така и насоките на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които централната банка е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

В оценката на БНБ, направена в съответствие с Наредба № 8 за капиталовите буфери, е отразено комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал.

От централната банка посочват, че по отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на БНБ методология, възлиза на 94,1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30,1 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

В БНБ отчитат, че кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта.

Вижте още:  Необслужваните кредити намаляват в края на март

Експертите на банковия регулатор преценяват, че при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл тя може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните заеми и обезценките при потенциално влошаване на икономическите условия.

От БНБ напомнят, че в отговор на тези рискове, през 2021 г. беше увеличено нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1% от 1 октомври 2022 г. и на 1,5% от 1 януари 2023 г.

гръцки преводач Добрич

От централната банка потвърждават, че решенията за увеличаване на нивото на антицикличния буфер се оповестяват 12 месеца преди влизането им в сила в съответствие с Наредба № 8 на Българската народна банка, като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на антицикличния буфер се запазва на ниво от 0,5%.

Предвид запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 1,5% през второто тримесечие на следващата година има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

Източник: investor.bg

Източник: