агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Печалбата на банките в България се увеличи с близо 40% през февруари

Печалбата на банковата система в България достигна 236 млн. лева към края на февруари, нараствайки с 39,5% (67 млн. лв.) на годишна база, отчете Българската народна банка.

seo-blog7

През януари ръстът на финансовия резултат беше същият. През миналата година банките реализираха 1,4 млрд. лева печалба.

В централната банка изчисляват, че към 28 февруари размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, е 61 млн. лв., с 31,3% по-нисък от отчетения година по-рано.

През февруари активите на банковата система се увеличават с 1,6% (2,2 млрд. лв.) до 138,3 млрд. лв. На месечна база нарастват както размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, така и нейният дял в структурата на балансовите активи – от 15,9% до 16,7%.

Увеличават се кредитите и авансите (с приноса на кредитния портфейл), а намаляват дълговите ценни книжа, като в края на февруари дяловете им в общите активи са съответно 63% и 15,6% (при 63,4% и 16,1% в края на януари).

В БНБ пресмятат, че отношението на ликвидно покритие в края на февруари се увеличава до 328,1% (при 304,5% в края на януари). Ликвидният буфер е 34,7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10,6 млрд. лв. (при съответно 34,3 млрд. лв. и 11,3 млрд. лв. в края на януари).

Общите брутни кредити и аванси през февруари нарастват с 829 млн. лв. (0,9%) до 90,7 млрд. лв. В тяхната структура обаче намаляват до 279 млн. лв. (с 2,1%, 13,1 млрд. лв.) вземанията от кредитни институции.

Вижте още:  ЧИСТА СМЕТКА от БАКБ - без аналог на българския пазар

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 1,4% (1,1 млрд. лв.) до 77,6 млрд. лв. Заемите за фирмите се увеличават със 758 млн. лв. (1,8%), за домакинствата с 277 млн. лв. (0,9%). Ръстът за други финансови предприятия е с 24 млн. лв. (0,5%), а за сектор „Държавно управление“ –  48 млн. лева (5,3%).

гръцки преводач Добрич

Спрямо края на януари депозитите в банковата система нарастват с 1,9% (2,2 млрд. лв.) до 117,9 млрд. лв.

Увеличават се спестяванията на бизнеса с 950 млн. лв (2,8%), на домакинствата с 297 млн. лв. (0,4%), на кредитните институции с 651 млн. лв., (10,7%), на други финансови предприятия с 305 млн. лв. (7,8%), както и тези на сектор държавно управление с 3 млн. лв. (с 0,1%).

В централната банка отчитат, че собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари е 16,8 млрд. лв. и на месечна база намалява с 49 млн. лв. (0,3%). През периода е отчетено увеличение на печалбата и спад на натрупания друг всеобхватен доход.

Източник: investor.bg

Източник: