агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Платежната сметка за основни банкови операции може да бъде приложена за украински бежанци

Платежната сметка за основни банкови операции може да бъде приложена за украински бежанци
Темата за банковите такси е любима за широката общественост и често предизвиква медиен интерес. MoitePari.bg многократно сме взимали отношение към нея, винаги стремейки се темата да бъде разглеждана в цялост и с необходимото ниво на безпристрастност и експертност. За това искаме да обърнем внимание към един от проблемите, които стоят на дневен ред за решаване и по-конкретно: как украинските граждани да използват улеснен механизъм, за да открият банкова сметка

seo-blog7

Преди седмица правителството се зае с тази задача, след среща с вицепремиера Асен Василев, представители на Асоциация на банките в България, БНБ и Министерство на финансите. 

MoitePari.bg предлага готов механизъм, който може да бъде приложен към тези граждани, с малки промени в нормативната база, вместо тепърва да бъде мислен нов вариант, което действие ще отнеме време и ресурси. Решението се съдържа в чл. 118 (1) от Закон за платежните услуги и платежните системи, които разпоредби бяха внедрени в българското законодателство във връзка с евродиректива 2012/92/ЕС и по-конкретно т.нар. „платежна сметка за основни банкови операции“. 

Напомняме, че съгласно чл.119. (2) „Потребители, пребиваващи законно в Европейския съюз, включително такива без постоянен адрес, търсещи международна закрила лица и потребители, на които не е предоставено разрешение за пребиваване, но които не е възможно да се експулсират по правни или фактически причини, имат право да открият и да използват платежна сметка за основни операции.“.

Аргументите да предложим платежната сметка за основни банкови операции:

• „приемлив“ размер на таксите по тези сметки, регулирани от БНБ
• прилагане на вече съществуващи разпоредби
• широко приложение (всяка банка трябва да предлага този вид сметки (чл.119. ал. 1))
• улеснен достъп до банкови услуги в рамките на Общността

Вижте още:  Как украинските гривни да се обръщат в евро

Едно от най-големите предимства на сметката за основни банкови операции е, че разходите за потребителите по тези сметки не трябва да надвишава средният размер на таксите, начислявани от банките в страната и определен в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ. 

Искрено се надяваме, че ще бъде взето бързо решение, което да бъде от полза на украинските бежанци, засегнати от военните действия. 

гръцки преводач Добрич

Източник: