агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Рекордно ниско ниво на безработицата – 4.7% през октомври

Равнището на регистрираната безработица в страната се запазва без промяна и през октомври, като остава на рекордно ниското ниво от 4.7% , сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 2.2 процентни пункта. В сравнение с края на октомври 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0.9 пункта.

seo-blog7

Регистрираните безработни в края на месец октомври са 155 263, което е с едва 327 повече от септември и със 72 646 или с 31.9% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през октомври са се регистрирали нови 25 332 безработни, като те са с 3595 лица повече спрямо предходния месец, а спрямо октомври 2020 г. се наблюдава спад от 7047 лица. Други 575 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 755 или с 5441 по-малко от предходния месец и с 8068 по-малко спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14.7%), административните и спомагателните дейности (10.4%), държавното управление (8.0%), хотелиерство и ресторантьорство (7.3%) и образование (7.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; строители; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; водачи на МПС и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти и др.

Вижте още:  Доц. Вазов: 8% е привнесената инфлация, останалите 8 са наша заслуга

През октомври 15 319 безработни са започнали работа. Данните отчитат намаление на броя им с 3212 спрямо септември и със 7726 спрямо същия месец на предходната година, което съответства на намалелия брой на регистрираните безработни лица. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 238 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

76.0% от започналите работа през октомври са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20,8%, следван от търговията – 15,8%, хотелиерството и ресторантьорството – 7,3%, държавното управление – 5,6%, образованието –  5,5%,  строителството – 5,3%,  административни и спомагателни дейности – 4.3% и др.

Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец септември 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 000 безработни лица, като само през октомври са сключени трудови договори с нови 1 603 безработни.

гръцки преводач Добрич

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината. От 12 октомври, когато стартира новата процедура, до края на месеца, бюрата по труда са одобрили 1320 заявления на работодатели за запазване заетостта на близо 42 000 лица, работили през август и септември.

Източник: