агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Търсенето на български стоки забавя темпа си през първата половина на годината

През първата половина на тази година външното търсене на български стоки и услуги ще нараства на годишна база, като се очаква темпът постепенно да се забави спрямо наблюдавания през последното тримесечие на 2021 г. Тази прогноза направиха анализаторите на Българската народна банка в най-новото тримесечно издание „Икономически преглед“, в което са представени основни макроикономически показатели и оценки на българското стопанство в краткосрочна перспектива, но са направени и средносрочни прогнози.

seo-blog7

Забавяне на икономическата активност

През последното тримесечие на миналата година световните конюнктурни индикатори сигнализират за забавящ се темп на възстановяване на световната икономическа активност, като предварителните данни за януари 2022 г. за някои от водещите икономики, като САЩ, еврозоната, Япония, Обединеното кралство и Австралия показват допълнително влошаване на икономическата обстановка.

Разпространението в глобален мащаб на варианта омикрон на COVID-19 също води до по-съществено забавяне в началото на 2022 г. на икономическата дейност в сектора на услугите.

Наблюденията на експертите на БНБ показват, че през третото тримесечие на 2021 г. реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на България се повишава с 0,6% на верижна база, с което достигна 99,8% от нивото си преди пандемията от COVID-19. От сезонно изгладените от НСИ данни се разбира, че по компоненти на крайното търсене растежът на икономическата активност е движен главно от частното потребление.

Конюнктурните индикатори през четвъртото тримесечие на 2021 г. дават сигнали за продължаващ растеж на реалния БВП с темп, сходен на този от третото тримесечие на миналата година.

Засилена инвестиционна активност

През първата половина на 2022 г. се очаква растежът на реалния БВП да се забави спрямо наблюдавания във втората половина на 2021 г., като приносът на частното потребление ще се понижи, а на инвестициите в основен капитал ще нарасне в условията на засилена  инвестиционна активност от страна на правителството, посочват от централната банка.

Вижте още:  ЕЦБ очаква инфлацията да бъде висока за дълъг период

Забавяне в темпа на нарастване на частното потребление в реално изражение ще ограничава растежа на кредита през първата половина на 2022 г.

гръцки преводач Добрич

При кредита за неправителствения сектор ще има известно забавяне на растежа спрямо края на 2021 г. под влияние на забавянето на кредита за домакинствата.

Но заради все още ниските лихвени проценти по заемите в съчетание с прогнозираната висока инфлация при потребителските цени и запазването на очакванията за продължаващо повишение на цените на жилищата ще продължи търсенето на заеми от страна на домакинствата.

В резултат на това ще се запази тенденцията към постепенно забавяне на растежа на депозитите на годишна база.
През първата половина на 2022 г. годишният растеж на спестяванията на фирмите и домакинствата в банковата система ще продължи тенденцията на забавяне.

Тази динамика ще отразява въведените от голяма част от търговските банки такси за съхранение на парични средства над определен размер, както и отрицателните реални лихвени проценти по депозитите, прогнозират анализаторите на централната банка.

Според тях, в условията на продължаващо повишение на доходите, но и на цените, част от ликвидните средства ще се използват за потребление или ще се влагат в алтернативни на депозитите възможности за инвестиране.

Източник: investor.bg

Източник: