агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Бързите заеми у нас отбелязват ръст от близо 25% в началото на годината

seo-blog7

Компаниите, които отпускат т.нар. „бързи кредити“, поредно тримесечие отчитат ръст на кредитирането, показват данните от статитистиката на Българска народна банка (БНБ). Преди това, от началото на 2019 г., в продължение на две години вземанията на дружествата, специализирани в кредитиране, отбелязваха ръст, но през първото тримесечие на миналата година имаше леко забавяне.

Предварителните данни на БНБ показват, че в края на март вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,906 млрд. лв. при 3,128 млрд. лв. преди година. Те се увеличават с 24,9% (777,9 млн. лв.) на годишна база и с 5,5% (204,5 млн. лв.) на тримесечна.

Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на заеми от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 69,8 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 91,4 млн. лв. (в т.ч. 20,6 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г.), а закупените – 21,6 млн. лв. (в т.ч. 2,2 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г.).

В матуритетната структура преобладават заеми над пет години, които са 1,638 млрд. лв. в края на март 2022 г. Те нарастват с 18,8% (259,3 млн. лв.) в сравнение с година по-рано и с 6,1% (94,7 млн. лв.) в сравнение с края на декември.

В края на първото тримесечие на тази година вземанията по кредити с матуритет над една до пет години са 886,3 млн. лева. Те нарастват със 17,8% (134,2 млн. лв.) на годишна база и с 5,8% (48,4 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2021 година.

Вижте още:  Как се тегли ипотечен кредит

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 1,093 млрд. лв. в края на март 2022 г., като нарастват с 55,4% (389,6 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2021 г. и с 5,5% (56,5 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2021 година.

В централната банка изчисляват, че в края на март размерът на  необслужваните кредити е 288,6 млн. лева. Те намаляват с 1,8% (5,2 млн. лв.) на годишна база, а нарастват с 1,7% (5 млн. лв.) спрямо края на декември.

гръцки преводач Добрич

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

В края на март вземанията по кредити от домакинствата нарастват на годишна база с 16,6% (390,3 млн. лв.) до 2,743 млрд. лева. Спрямо края на декември 2021 г. те се увеличават с 4,8% (125,1 млн. лв.).
Вземанията по заеми на бизнеса към края на първото тримесечие са 1,011 млрд. лева и за една годна растат с 56,6% (365,6 млн. лв.), а за три месеца – със 7,8% (73,1 млн. лв.). 

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 2,618 млрд. лв. в края на първото тримесечие на тази година. Те се увеличават със 17,9% (396,9 млн. лв.) на годишна база и с 5% (124,7 млн. лв.) на тримесечна.

Размерът на жилищните кредити в края на март е 33,9 млн. лв. Те също се увеличават със 7,9% (2,5 млн. лв.) в сравнение с година по-рано и с 0,9% (0,3 млн. лв.) спрямо декември 2021 г.

По данни на БНБ другите кредити са общо 91,2 млн. лв. и намаляват с 9% (9 млн. лв.) на годишна база, а се увеличават с 0,1% (0,1 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 година. Относителният им дял за една година намалява от 4,3% до 3,3%.

Вижте още:  Какво печелим от парите си на депозит в банката

Източници на финансиране

В края на март 2022 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 4,667 млрд. лева и се увеличават с 21,9% (838,7 млн. лв.) спрямо края на март 2021 г. и с 4,2% (187,9 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2021 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 59,6 млн. лв. в края на март 2022 година. Той се увеличава с 13,8% (7,2 млн. лв.) в сравнение с края на март 2021 г. и с 2,5% (1,5 млн. лв.) спрямо края на декември миналата година.

Източник: investor.bg

Източник: