агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Двама са победителите във втората съвместна кохорта на Софийска вода АД, част от Веолия и Innovation Starter Accelerator

seo-blog7

Двама са победителите във втората съвместна кохорта на Софийска вода АД, част от Веолия и Innovation Starter AcceleratorПрез 2021 г. Софийска вода, част от Veolia, подписа 5-годишен меморандум за сътрудничество с агенцията за иновации Innovation Starter и нейната акселера-торска програма за pre-seed финансиране.

В първата съвместната кохорта през 2021, която беше трета поред за акселера-тора, възможността за финансиране, техническа подкрепа за валидация на идеята и договор за развитие на проекта си с Веолия получи стартъпът SatGeo. Компанията развива технология, базирана на сателитни изображения за идентификация на течове по водопроводната мрежа, която доказа своята висока ефективност с поредица от полеви тестове. 

Съвместната програма на „Софийска вода“  и агенцията за иновации през 2022 е с основна тема “Нулеви емисии”. В нея победителите са две компании. 

•  “Декарбонизатор” е проект на експертите от Варна – Михаил Симов и Ка-лин Николов, които са насочили усилията си към намаляване на вредните емисии от двигателите с вътрешно горене. Те разработват проекта си с по-мощта на Технически Университет-Варна, където са изградили и научна ла-боратория “HyLab”. Продуктът на тяхната компания “Техноватори” се на-рича декарбонизатор (Decarbonyzer) – това е система за производство на газ – оксиводород – която се инсталира към двигатели с вътрешно горене. В синхрон с работата на двигателя, декарбонизаторът произвежда необходи-мото количество газ, който подаден през всмукателната система участва в горенето. Тъй като е допълнителен източник на енергия, оксиводородът во-ди до много по-пълноценно изгаряне на горивната смес и по този начин  намалява вредните емисии от двигателя и разхода му на гориво. Проектът на Техноватори вече беше отличен като един от победителите в конкурса на фондация Карол Знание – „Предприемачи в Науката“ през 2021 г.

Вижте още:  Жилищни кредити и инфлация

•  “Дигитална Етажна Собственост” или по-просто казано “Вход-експерт” ком-бинира опита на своя създател Мартин Димов, който е IT със специализация в киберсигурност и в същото време е домоуправител в столична кооперация. Платформата, която не само дигитализира процеса по плащане и отчетност в жилищните сгради, но и дава възможност за комуникация и колаборация по важни теми на съседите, ни спечели със своя лек дизайн и блестящ потреби-телски опит (UX). Мартин вече всъщност управлява няколко сгради на доб-роволчески начала. Така му хрумва и идеята, че на хората са нужни доста-тъчно средства, с които да се обновява и поддържа не само сградата, но и площите около нея. Покрай този си опит, той създава платформата, която да улесни, подобри и автоматизира процеса по поддръжката на етажна собстве-ност от гледна точка на домоуправителя, касиера и всички добри съседи, живущи в един вход или кооперация. 

Кандидатстваха 20 идеи, от които 7 бяха приети в акселераторската програма и с помощта на обучение и менторство развиха финалните си презентации. Акселе-раторската програма на Иновейшън Стартър получава дългосрочна  подкрепа от “Софийска вода” АД, Аурубис България и Европейска инвестиционна банка.

За повече информация: [email protected]

гръцки преводач Добрич

Източник: