агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Необслужваните кредити намаляват в края на март

В края на декември 2021-а, изчисли БНБ. А делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.50% (при 6.03% в края на декември). Данните са от отчетите на индивидулна основа на българските банки към края на март.

seo-blog7

Брутната балансова стойност на отпуснатите кредити и аванси от българските банки е в размер на 87.82 млрд. лева. За 82. 99 млрд. лева от тази сума банките са спокойни, че се погасяват. Но данните са отпреди началото на военните действия в Украйна. Те не отчитат нарушените вече вериги за доставка и продажба на готови изделия, цените на суровините и енергоносителите, които растат. И най-важното – фактът, че не винаги тези разходи могат да се прехвърлят върху продукцията, тъй като има сключени договори с фиксирани параметри. Едва в края на второто тримесечие ще може да се види по-ясно картината, отразяваща способността на компаниите да връщат взетите кредити.

От информацията на централната банка става ясно, че заеми на обща стойност от 1.89 млрд. лева е малко вероятно да бъдат изплатени, без просрочие или с просрочие, за по-малко от 90 дни.

Необслужваните кредити с просрочие над 90 дни и по-малко от 180 дни са 252.41 млн. лева. Най-голяма е сумата на заемите, които са с просрочие над 180 дни – над 2.68 млрд. лева. Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на март е 2.46 млрд. лв. (при 2.59 млрд. лв. в края на декември).

Фирмите у нас са изтеглили заеми за 42.11 млрд. лева, като 39.04 млрд. лева от тях се обслужват без проблем. За 3.07 млрд. лева обаче няма сигурност, че ще бъдат възстановени на кредитиралите ги банки. Най-голяма тук е сумата на заемите с просрочие над 180 дни.

Вижте още:  5 банки, предлагащи обединяване на кредити при най-добри условия

Домакинствата са другата голяма група кредитополучатели. По техните сметки се водят 30.36 млрд. лева заеми. Повечето от тях са обезпечени с жилищен имот (над 16.26 млрд. лева), а останалите са потребителски кредити.

Други финансови предприятия са изтеглили за свои проекти от банките общо 5.22 млрд. лева. Дейността им обаче явно се развива добре, тъй като притеснение има само са сумата от 94.76 млн. лева. Но и тук има над 93 млн. лева необслужвани.

На този фон държавното управление е взело много малка сума заеми – само 954.64 млн. лева, като проблеми има за изплащането на едва 4.13 млн. лева.

гръцки преводач Добрич

Необслужваните кредити и аванси у нас в края на март на пръв поглед не са големи, но не бива да се забравя, че те са свързани със заделяне на средства за обезценка от банките. Вместо тези пари да влязат в икономиката като средства за инвестиции.

Източник: banker.bg

Източник: