агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Ръстът на спестяванията в банките продължава да се ускорява и през април

seo-blog7

Спестяванията в банките в края на април са 105,189 млрд. лева, ускорявайки годишния си ръст до 10,1% (9,8% годишно повишение през март 2022 година), показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Сумата възлиза на 71,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), колкото беше делът на депозитите на бизнеса и домакинствата и в края на март.

Investor.bg припомня, че според макроикономически анализ на националната банка част от допълнителния доход на домакинствата през тази година ще се използва за увеличаване на частното потребление или ще се държи в брой.

Централната банка отчита, че паричното предлагане в България през април възлиза на 129,829 млрд. лв. с годишен ръст от 10,8% при 10,7% годишно увеличение през март. В същото време увеличението при широките пари, които измерват количеството пари, циркулиращи в българската икономика, отбеляза през февруари годишен ръст от 9,9%, през януари – 10%, докато през декември увеличението беше с 10,7%.

Най-бързоликвидният компонент на паричното предлагане – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава с 18,9% на годишна база (18,6% годишен ръст през март 2022 година).

Към 30 април депозитите на неправителствения сектор са 105,189 млрд. лв., като годишното им увеличение е 10,1% (9,8% годишно повишение през март 2022 година).

Спестяванията на бизнеса в края на миналия месец достигат 33,545 млрд. лева и за една година се увеличават с 15,4% (13,3% годишно повишение през март).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 32,1% на годишна база през април (47,4% годишно повишение през март 2022 г.) и в края на месеца достигат 4,029 млрд. лв.

гръцки преводач Добрич

Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са 67,614 млрд. лв. и до края на април се увеличават с 6,5% спрямо година по-рано, колкото беше годишният ръст през март.

Вижте още:  BASF и BMW Group разчитат на възобновяеми суровини за автомобилни покрития

По данни на БНБ нетните вътрешни активи са 81,161 млрд. лв. в края на април и за една година се увеличават с 12,8%. В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 81,750 млрд. лв. и нараства спрямо април 2021 г. с 12,1% (13,7% годишно увеличение през март 2022 година).

През април вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 10,7%, като достигат 76,373 млрд. лв. (10,8% годишно увеличение през март 2022 година).

В края на април кредитите за бизнеса и домакинствата са 74,084 млрд. лева при 73,392 млрд. лв. към март 2022 г. Те се увеличават на годишна база с 10,7%, запазвайки темпа си от март.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 208,5 млн. лева. На годишна база продадените заеми възлизат на 208,6 млн. лв. (в т. ч. 10,6 млн. лв. през април 2022 г.), а обратно изкупените кредити – 0,1 млн. лв. (през април 2022 г. няма обратно изкупени кредити).

В централната банка изчисляват, че кредитите за фирмите нарастват със 7,7% на годишна база през април (7,9% годишно повишение през март) и в края наминалия месец достигат 38,810 млрд. лв.

Заемите за домакинства са 30,142 млрд. лв. в края на април и за една година растат с 14,2% (14,1% годишно повишение през март).

В края на април жилищните кредити са 14,684 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18,1% (18,3% годишно увеличение през март 2022 година).

Вижте още:  Silvergate заложи всичко на крипто, след което всичко се изпари

Потребителските заеми възлизат на 13,924 млрд. лв. и се увеличават с 11,9% спрямо април миналата година (11,7% годишно повишение през март 2022 година).

На годишна база другите кредити нарастват с 1,2% (1,5% годишно понижение през март 2022 г.), като достигат 373,5 млн. лева. Заемите за Работодатели и самонаети лица се увеличават с 3,1% на годишна база през април 2022 г. (3,8% годишно повишение през март 2022 г.) и в края на месеца са 384,2 млн. лв.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 5,133 млрд. лв. и в сравнение с април миналата година те се увеличават с 13,6% (13,4% годишно повишение през март 2022 година).

По данни на БНБ нетните чуждестранни активи са 72,718 млрд. лв. в края на април при 71,561 млрд. лв. в края на март. Те нарастват със 7,1% на годишна база (5,5% годишно повишение през март).

През април чуждестранните активи се увеличават с 12,3% (10,7% годишен ръст през март 2022 г.), като достигат 86,827 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 14,109 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 50% (48,8% годишно повишение през март 2022 година).

Източник: investor.bg

Източник: