агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Разходите растат с 15.2%, но приходите скачат с по-малко – 10.5%

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 938 лв. и нараства с 10.5% спрямо същото тримесечие на 2020 година, съобщи НСИ.

seo-blog7

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.2%), следван от доходите от пенсии (28.7%) и от самостоятелна заетост (5.4%). Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 3 процентни пункта. Делът на доходите от самостоятелна заетост намалява с 1.1 процентни пункта, а на доходите от пенсии – с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през третото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

Доходът от работна заплата нараства от 969 на 1129 лв. (с 16.5%). Доходът от самостоятелна заетост намалява от 114 на 105 лв. (със 7.8%). Доходите от пенсии се увеличават от 519 на 557 лв. (със 7.3%). Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 50 на 40 лв. (с 20.7%).

През третото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура – 0.9%.

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 808 лв. и се увеличава с 15.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.8%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (10.9%).
Спрямо третото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.3 процентни пункта, а на разходите за жилище – с 0.4 процентни пункта. Делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование, нараства с 0.8 процентни пункта, а на разходите за здравеопазване – с 0.3 процентни пункта.

гръцки преводач Добрич

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 472 на 539 лв. (с 14.2%). Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 64 на 74 лв. (с 16.2%). Разходите за облекло и обувки нарастват от 52 на 62 лв. (с 18.8%). Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 279 на 315 лв. (с 13.1%). Разходите за здравеопазване нарастват от 89 на 106 лв. (с 19.9%). Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 178 на 198 лв. (с 11.5%). Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 92 на 121 лв. (с 30.4%). Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 214 на 234 лв. (с 9.0%).

Вижте още:  Инфлация, протести, политика... Ще изпълнят ли мерките целта си?

През третото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва: по-съществено се увеличава потреблението на: плодове – от 18.7 на 20.1 кг, месо – от 8.5 на 9.1 кг, месни произведения – от 3.1 на 3.7 кг, картофи – от 6.6 на 7.0 кг, прясно мляко – от 4.4 на 4.6 л, яйца – от 37 на 39 броя. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 19.9 на 19.0 кг, и на кисело мляко – от 7.7 на 7.3 килограма.

Източник: