агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Трансферин – какви функции изпълнява в организма?

Желязото е жизненоважен елемент за различни метаболитни пътища и физиологични процеси в тялото. Поддържането на хомеостазата на желязото е от съществено значение, тъй като неговото намаляване или излишък са вредни за организма.

seo-blog7

Трансферинът е гликопротеин в кръвната плазма, който играе централна роля в метаболизма на желязото и е отговорен за доставянето на железни йони. Той транспортира желязото чрез кръвта до различни тъкани като черен дроб, далак и костен мозък. Трансферинът е основен биохимичен маркер за нивата на желязо в организма.

Трансферинът се разделя на подгрупи – серумен трансферин, лактотрансферин и меланотрансферин. Хепатоцитите (чернодробните клетки) произвеждат серумен трансферин, открит в кръвния серум, цереброспиналната течност (ликвор) и семенната течност.

Трансфериновите гликопротеините свързват желязото плътно, но обратимо. Въпреки че желязото, свързано с трансферин, е по-малко от 0,1% (4 mg) от общото количество желязо в организма, то образува най-енергичната група желязо с най-висока скорост на оборот (25 mg/24 h).

Молекулата на трансферина съдържа две специфични места за свързване с тривалентно желязо с висок афинитет. Афинитетът на трансферин към тривалентното желязо е изключително висок, но намалява постепенно с намаляване на рН.

Трансфериновите гликопротеини не се ограничават само до свързване с желязо, но и с различни метални йони. Тези гликопротеини се намират в различни телесни течности при гръбначните животни. Някои безгръбначни имат протеини, които действат като трансферин, открити в хемолимфата.

Когато трансферинов гликопротеини, натоварен с желязо, срещне трансферинов рецептор на повърхността на клетка, например в костния мозък, той се свързва с него и желяото се транспортират в клетката във везикула (мехурче) чрез рецептор-медиирана ендоцитоза. РН на везикулата се намалява чрез водородни йонни помпи до около 5,5, което води до освобождаване на трансферина от железните йони.

Вижте още:  Мъртва кожа – какви са методите за нейното премахване?

Черният дроб е основното място на синтеза на трансферин, но други тъкани и органи, включително мозъка, също го произвеждат. Трансферинът играе ключова роля на местата, където възникват еритропоеза (процесът на образуване на червени кръвни телца в организма) и активно клетъчно делене.

гръцки преводач Добрич

Библиография:
Dautry-Varsat A. Receptor-mediated endocytosis: the intracellular journey of transferrin and its receptor
Steere AN, Byrne SL, Chasteen ND, Mason AB. Kinetics of iron release from transferrin bound to the transferrin receptor at endosomal pH
Luck AN, Mason AB. Transferrin-mediated cellular iron delivery

Източник: