агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Цените на производител скачат с цели 25% за година

Общият индекс на цените на производител намалява с 9.5% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 23.3%, в преработващата промишленост – с 0.7%, и в добивната промишленост – с 0.6%.

seo-blog7

Понижение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – с 5.9%, производството на основни метали – с 3.1%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 1.1%. Повишение на цените е отчетено при: обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм – с 4.9%, производството на мебели – с 3.1%, и производството на изделия от други минерални неметални суровини – с 3.0%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 21.2% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 30.5%, преработващата промишленост – със 17.8%, и в добивната промишленост – с 2.5%.

В преработващата промишленост значително повишение на цените е отчетено при: производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 28.5%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 28.4%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 28.2%, и производството на хранителни продукти – с 27.2%. Намаление е отчетено при производството на основни метали – с 6.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.6% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 23.1%, в добивната промишленост – с 2.1%, и в преработващата промишленост – с 0.9%.

Вижте още:  Основният проблем в курортите - липса на квалифицирани кадри

Намаление на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти – със 7.5%, производството на основни метали – с 3.9%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 1.5%. По-високи цени са отчетени при: обработката на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм – с11.2%, производството на мебели – с 4.2%, и производството на изделия от други минерални неметални суровини – с 2.2%.

Цените на производител на вътрешния пазар нараства с 25.3% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 28.1%, преработващата промишленост – с 24.3%, и добивната промишленост – с 6.1%.
Спрямо ноември 2021 г. съществен ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 39.6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 33.2%, производството на химични продукти – с 28.6%, и производството на хранителни продукти – с 28.2%.
 

гръцки преводач Добрич

Източник: