агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Чуждестранните инвестиции в България растат с близо 240% през януари

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за януари 2022 е положителен в размер на 188,4 млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Чуждестранните вложения се увеличават с 237,1% (132,5 млн. евро) спрямо година по-рано, когато бяха на плюс с 55,9 млн. евро.

seo-blog7

За сравнение, ПЧИ през миналата година намаляха наполовина за една година – за цялата 2021 г. направените в страната вложения бяха 1,035 млрд. евро, като се свиха с 54,4% от 2,272 млрд. евро години по-рано.

В централната банка изчисляват, че дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 53,1 млн. евро. Той е по-голям със 132,1 млн. евро от този за януари 2021 г., който е отрицателен в размер на 78,9 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0,4 млн. евро, при положителен нетен поток от 0,3 млн. евро за януари 2021 г.

По предварителни данни статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 46,3 млн. евро, при положителна стойност от 189,7 млн. евро за януари 2021 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 89 млн. евро, при отрицателна стойност от 54,9 млн. евро за януари 2021 г.

Вижте още:  Кабинетът одобри Закон за колекторските фирми - какво се съдържа в него?

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари са от Германия (57,5 млн. евро), Люксембург (14 млн. евро) и Нидерландия (13,2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Италия (3,5 млн. евро) и Швеция (2,7 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина през първия месец на тази година възлиза на 40,1 млн. евро, при 28,9 млн. евро за януари 2021 г.

гръцки преводач Добрич

Източник: investor.bg

Източник: