агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

ЕС прие квота от минимум 40% жени в бордовете на компаниите

На най-високо ниво в ЕС беше постигнато споразумение за квота от минимум 40% жени в корпоративните бордове. Това е част от стратегията на Европейската комисия за полово равенство, що се отнася до съветите на директорите на компаниите в страните членки.

ЕС съобщава, че в някои държави от блока вече 30% от бордовете на компаниите са съставени от жени. По-малко от 10% от съветите на директорите обаче имат председател или изпълнителен директор жена.

До 2021 г. жените са представлявали 45% от мениджърските позиции в ЕК, а до 2024 г. планът е те да се увеличат до 50 на сто.

Стратегията беше обявена още през 2020 и сегашният ѝ период продължава до 2025 г. Въпреки че неравенството все още съществува, през последните десетилетия ЕС е постигнал значителен напредък. Това е резултат от законодателство за равно третиране, интегриране на принципа на равнопоставеност на половете във всички други политики и специфични мерки за подобряване на положението на жените.

Обнадеждаващи тенденции са по-големият брой жени на пазара на труда и напредъкът им в осигуряването на по-добро образование и обучение. „Въпреки това различията между половете продължават да съществуват и на пазара на труда жените все още са свръхпредставени в по-нископлатените сектори и недостатъчно представени на позиции, свързани с вземането на решения“, смятат от ЕК.

Вижте още:  Полша съобщи за 48 мигранти, задържани на границата с Беларус

Стратегията на ЕС за равенство между половете изпълнява ангажимента на Комисията на Урсула фон дер Лайен за изграждане на Съюз на равенството. Стратегията представя политическите цели и действия за постигане на значителен напредък до 2025 г. към Европа с равнопоставени полове. „Целта е Съюз, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата, в цялото им многообразие, са свободни да следват избрания от тях път в живота, имат равни възможности да се развиват и могат равноправно да участват в нашето европейско общество и да го ръководят“, пише в документа на ЕК.

Основните цели на стратегията са прекратяване на насилието, основано на пола, преодоляване на стереотипите, свързани с пола, преодоляване на различията между половете на пазара на труда, постигане на равно участие в различни сектори на икономиката. Сред тях е още пеодоляване на различията в заплащането и пенсиите на мъжете и жените, премахване на различията в грижите за децата и постигане на баланс между половете при вземането на решения и в политиката.

Макар че стратегията е насочена към действия в рамките на ЕС, тя е съгласувана с външната политика на блока по отношение на равенството между половете и овластяването на жените.

Чрез новото предложение за Директива за борба с насилието над жени и домашното насилие в целия ЕС, обявено на 8 март тази година, Европейската комисия се стреми да въведе целенасочени минимални правила относно правата на тази група жертви на престъпления и да криминализира формите на насилие над жени и на кибер насилието.

Източник: