агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

ЕС прие квота от минимум 40% жени в бордовете на компаниите

На най-високо ниво в ЕС беше постигнато споразумение за квота от минимум 40% жени в корпоративните бордове. Това е част от стратегията на Европейската комисия за полово равенство, що се отнася до съветите на директорите на компаниите в страните членки.

seo-blog7

ЕС съобщава, че в някои държави от блока вече 30% от бордовете на компаниите са съставени от жени. По-малко от 10% от съветите на директорите обаче имат председател или изпълнителен директор жена.

До 2021 г. жените са представлявали 45% от мениджърските позиции в ЕК, а до 2024 г. планът е те да се увеличат до 50 на сто.

Стратегията беше обявена още през 2020 и сегашният ѝ период продължава до 2025 г. Въпреки че неравенството все още съществува, през последните десетилетия ЕС е постигнал значителен напредък. Това е резултат от законодателство за равно третиране, интегриране на принципа на равнопоставеност на половете във всички други политики и специфични мерки за подобряване на положението на жените.

гръцки преводач Добрич

Обнадеждаващи тенденции са по-големият брой жени на пазара на труда и напредъкът им в осигуряването на по-добро образование и обучение. „Въпреки това различията между половете продължават да съществуват и на пазара на труда жените все още са свръхпредставени в по-нископлатените сектори и недостатъчно представени на позиции, свързани с вземането на решения“, смятат от ЕК.

Вижте още:  След 75 години чакане: в английско семейство се роди момиче

Стратегията на ЕС за равенство между половете изпълнява ангажимента на Комисията на Урсула фон дер Лайен за изграждане на Съюз на равенството. Стратегията представя политическите цели и действия за постигане на значителен напредък до 2025 г. към Европа с равнопоставени полове. „Целта е Съюз, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата, в цялото им многообразие, са свободни да следват избрания от тях път в живота, имат равни възможности да се развиват и могат равноправно да участват в нашето европейско общество и да го ръководят“, пише в документа на ЕК.

Основните цели на стратегията са прекратяване на насилието, основано на пола, преодоляване на стереотипите, свързани с пола, преодоляване на различията между половете на пазара на труда, постигане на равно участие в различни сектори на икономиката. Сред тях е още пеодоляване на различията в заплащането и пенсиите на мъжете и жените, премахване на различията в грижите за децата и постигане на баланс между половете при вземането на решения и в политиката.

Макар че стратегията е насочена към действия в рамките на ЕС, тя е съгласувана с външната политика на блока по отношение на равенството между половете и овластяването на жените.

Чрез новото предложение за Директива за борба с насилието над жени и домашното насилие в целия ЕС, обявено на 8 март тази година, Европейската комисия се стреми да въведе целенасочени минимални правила относно правата на тази група жертви на престъпления и да криминализира формите на насилие над жени и на кибер насилието.

Източник: