агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Новите договори за финансов лизинг се увеличават с над 7% към края на март

seo-blog7

Бизнесът на лизинговите компании в България през първото тримесечие на тази година расте за четвърто поредно тримесечие, след като през първите три месеца на 2021 г. имаше свиване на дейността. Банковата статистика показва, че вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към 31 март са общо 4,669 млрд. лв. (3,2% от БВП) при 4,364 млрд. лв. (3,3% от БВП) в края на март миналата година. Те нарастват със 7% (305,3 млн. лв.) на годишна база и с 2,1% (94,3 млн. лв.) на тримесечна, отчете БНБ.

От централната банка напомнят, че водещ е финансовият лизинг. Вземанията по него от януари до март достигат 4,446 млрд. лв., като нарастват със 7,3% (301,1 млн. лв.) на годишна база и с 2,2% (95,2 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори за една година се повишава от 95% до 95,2%.

Сключените през първото тримесечие нови договори за финансов лизинг са в размер на 590,8 млн. лв. Обемът им нараства с 21,6% (105,1 млн. лв.) спрямо първото тримесечие на 2021 г. и с 4,6% (25,8 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1,883 млрд. лв. в края на март 2022 година. Те нарастват с 13,1% (217,8 млн. лв.) на годишна база и с 3,7% (66,7 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2021 година.

Относителният им дял е 42,4% в края на март 2022 г. при 40,2% преди година. В края на първото тримесечие на 2022 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,322 млрд. лв., като нарастват с 2,5% (32,7 млн. лв.) спрямо края на март 2021 г. и с 1,1% (14,9 млн. лв.) за три месеца. Относителният им дял намалява от 31,1% в края на март 2021 г. до 29,7% в края на същия месец на 2022 година.

гръцки преводач Добрич

В края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1,039 млрд. лв., като нарастват с 8,5% (81,8 млн. лв.) спрямо година по-рано и с 1,7% (17,6 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2021 година. Относителният им дял за една година се повишава от 23,1% до 23,4%.

Вижте още:  Необслужваните кредити намаляват в края на март

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В края на март вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,618 млрд. лева, като за една година нарастват с 5,7% (194,5 млн. лв.) и с 2% (71,6 млн. лв.) спрямо края на декември миналата година. Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март е 81,4% при 82,6% в края на март 2021 година.

В БНБ изчисляват, че в края на първото тримесечие на 2022 г. вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, са за 812,4 млн. лева. Размерът им нараства с 15,3% (107,7 млн. лв.) на годишна база и с 3% (23,7 млн. лв.) сравнение с края на декември.

Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства на годишна база от 17% до 18,3%.

Структура на вземанията по финансов лизинг

От централната банка информират, че в края на март вземанията с матуритет над една до пет години са 3,409 млрд. лв., като нарастват с 9,1% (284,7 млн. лв.) на годишна база и с 2,9% (94,7 млн. лв.) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг за една година се увеличава от 75,4% до 76,7%.

В края на първото тримесечие размерът на вземанията с матуритет над пет години е 850,6 млн. лева, като нарастват с 2,8% (23,5 млн. лв.) на годишна база и с 0,4% (3,3 млн. лв.) на тримесечна.

Към края на март необслужваните вземания са 90,8 млн. лева и за една година намаляват с 11,3% (11,5 млн. лв.), а в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2021 година спадът е с 1,4% (1,3 млн. лева).

Вижте още:  Тегленето на пари от банкомат поскъпна 7-8 пъти

В БНБ пресмятат, че вземанията по оперативен лизинг в края на март са 223,6 млн. лв., като се увеличават с 1,9% (4,2 млн. лв.) на годишна база, а намаляват с 0,4% (0,8 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Източници на финансиране

Към 31 март пасивите на лизинговите дружества са 5,613 млрд. лева при 5,266 млрд. лева преди година, като нарастват с 6,6% (347 млн. лв.) спрямо края на март 2021 г. и с 2,7% (148,8 млн. лв.) спрямо декември 2021 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял в едногодишен период се увеличава от 79,1% до 80,1%. Техният размер е 4,498 млрд. лв. в края на първото тримесечие, като на годишна база нараства със 7,9% (331,2 млн. лв.) и с 2,6% (112,9 млн. лв.) спрямо края на декември 2021 година.

Лизинговите заеми с матуритет над 1 година представляват 87,6% от общия размер на получените кредити в края на март 2022 г. при 87,8% преди година. Техният размер е 3,938 млрд. лв., като на годишна база нараства със 7,6% (279 млн. лв.) и с 1,5% (59,8 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година.

В структурата на получените кредити преобладават кредитите от резиденти, които са 2,902 млрд. лв. в края на март 2022 г. Размерът им нараства с 9,4% (250,5 млн. лв.) спрямо края на март 2021 г. и с 3,7% (103,1 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2021 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити нараства за една година от 63,7% до 64,5% в края на март 2022 година.

Вижте още:  Класация на MoitePari.bg на взаимните фондове на българския пазар за 2021 година

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на първото тримесечие на тази година е 2,1 млн. лева, като за една година намалява с 60,7% (3,2 млн. лв.), а се увеличава с 0,8% (0,02 млн. лв.) спрямо края на декември миналата година.

Източник: investor.bg

Източник: