агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Очаква се поскъпване на кредитите

Кредите ще поскъпнат заради вдигането на лихвите от банките

Повече пари от вноски прогнозират от пенсионните фондове. Финансовите посредници от банките, пенсионните дружества и инвестиционните фондове очакват покачване на лихвите по кредити и депозити, става ясно от публикувания бюлетин на Министерство на финансите. Очакванията на анкетираните за продължаващо покачване на лихвените проценти по депозитите в лева и евро се запазват. По отношение на депозитите в долари очакванията вече клонят към неутрални.

seo-blog7

Балансовите стойности се понижават в сравнение с края на 2022 г. основно поради покачване на дела на респондентите очакващи запазване на лихвените равнища в долари. Като цяло прогнозите съответстват на политиките на основните централни банки, като Фед И ЕЦБ повишиха основния лихвен процент с 25 б.т. през април.

Прочетете още: Сайтът за еврото ще струва 100.000 лв

Сред анкетираните продължават да преобладават очакванията за възходяща динамика и на основния лихвен процент. Същевременно, постепенно се увеличава делът на прогнозите (сред небанковия финансов сектор) за запазване на текущите нива. Отговорите отразяват продължаващото затягане на паричната политика в САЩ и в еврозоната, и прехвърлянето на ефектите върху останалите пазари.

През последните месеци агресивният тон по отношение на повишение на основния лихвен процент в САЩ бе съществено снишен и очакванията са за скорошно сигнализиране, че пикът на лихвите е достигнат. Същевременно, въпреки по-малките стъпки на покачване на референтните лихви в евро зоната, намеренията за продължаващо още известно време затягане на паричната политика бяха потвърдени. В България средният лихвен процент на междубанковите сделки достигна положителни стойности през октомври 2022 г. и продължи да се покачва в началото на 2023 г.

Вижте още:  Историите ON AIR: Вирус в системата

Оценката на финансовите посредници за икономическата ситуация в страната през първо тримесечие на 2023 г. е по-скоро задоволителна като делът на положителните отговори се повишава спрямо предходното издание. Тези оценки не съвпадат напълно със сигналите от текущото развитие на основни индикатори. Според бизнес анкетите балансовите оценки за текущото бизнес състояние на предприятията леко се влошават през първо тримесечие спрямо четвърто. В същото време за периода януари-февруари бе отчетен спад в промишленото производство на годишна база.

Прочетете още: Робот охранител патрулира по улиците в Цюрих

Според тях очакванията за търсенето на услуги и за производството в промишлеността през следващите три месеца се влошават. Средното натоварване на мощностите в промишлеността намаля през април спрямо януари. В същото време, очакванията за продажби в търговията на дребно се подобряват.

гръцки преводач Добрич

Банкер: Основната лихва на БНБ може да стане 5%

Пенсионноосигурителните дружества повишават очакванията си относно акумулираните активи през второто тримесечие както в задължителните, така и в доброволните пенсионни фондове. Балансовите оценки сочат умерено нарастване и в двата типа фондове, като известно предимство анкетираните дават на задължителните фондове.

Причината са отчетените през първото тримесечие ръст на наетите по служебно и трудово правоотношение, както и значителното увеличение на средната работна заплата, което би следвало да се отрази в увеличение на вноските в пенсионните фондове.
От гледна точка на броя на осигурените лица през тримесечието, отговорите сочат слабо нарастване при задължителните и без промяна при доброволните фондове. Очакваното нарастване на осигурените в задължителните фондове може също да се свърже с развитието на пазара на труда и доходите.

Повишават се очакванията и за стойността на дяловете в задължителните и доброволните пенсионни фондове, като те са тя да се повиши до края на тримесечието. Позитивните очаквания са свързани с реализиране на доходност от реализирани в чуждестранни активи инвестиции.

Вижте още:  Дебат между Румен Радев и Анастас Герджиков в четвъртък

Източник