агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт премахва таксите за обратно изкупуване за всички свои фондове

От 04.01.2022г. обратното изкупуване на дялове от всички фондове на УД ЕЛАНА Фонд Мениджмънт се осъществява без начисляване на такса. Дружеството въвежда и нова схема на таксуване при закупуване на дялове, където таксите са съобразени с прагове, на база размер на инвестицията.

seo-blog7

Тези нововъведения в таксите отразяват нивата за съответните типове фондове в Европа, с цел да улеснят избора на инвеститорите и да им позволят да се фокусират и върху други фактори, като клиентско обслужване, на което ЕЛАНА Фонд Мениджмънт традиционно залага.
 
0% такса  за обратно изкупуване

Липсата на такса за обратно изкупуване означава, че при нужда, инвеститорите вече могат да използват натрупаните суми и печалбите върху тях, или част от тях, без да се притесняват, че процент от сумата ще се стопи в такси на изхода.

Важно е да се уточни, че освен гореспоменатите такси, свързани с покупка и продажба на дялове има и текущи такси за професионално управление и поддръжка на фондовете, размерите, на които са описани на интернет страницата на всеки фонд, както и в документите на фонда, които може да свалите там. Всички фондове на ЕЛАНА и достъп до страниците им, може да намерите тук.

“Тази промяна направихме с грижа за нашите инвеститори. Сега, влизайки в своя профил в ЕЛАНА Онлайн нашите инвеститори знаят, че сумата на инвестицията си, която виждат в конкретния момент е и сумата, с която разполагат. Мярката е особено стимулираща и за инвеститорите с по-големи вложения, където евентуална такса от 1-2,5% има сериозно парично измерение”, допълва Николай Павлов.

Прагове при покупка на дялове

Вижте още:  Пак хукнахме на пазар в Одрин заради евтината лира

При закупуване се въвеждат прагове, на база размер на инвестицията, максимално до 2,5%. Информация за праговете може да намерите в секция “Цени и такси” на всеки фонд.

С тази мярка всички такси за емитиране и обратно изкупуване следват обща логика, с цел прозрачност и улеснение на клиентите на дружеството.

гръцки преводач Добрич

„Прозрачността е ключова във финансовият сектор и е част от нашата политика, която следваме от самото си създаване и тези стъпки са естествен последващ процес на развитие. Важно е клиентите да разбират и лесно да могат да сметнат, какво ще им струва една инвестиция. С промените искаме да направим таксуването на вход и изход максимално ясно за всеки,“ коментира Николай Павлов, Директор „Връзки с инвеститорите“ на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.

Ивайло Пенев, Изпълнителен директор на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт обобщава: „Всички тези промени са част нашата програма за модернизация на предлаганите услуги и продукти на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Ние сме едно от първите управляващи дружества и създадохме един от първите договорни фондове, регистрирани в България. Стабилността и традицията, с които осигуряваме спокойствие на нашите клиенти, ние комбинираме с мисъл към бъдещето, с което да предоставим конкурентни, удобни и полезни продукти. Очаквайте още много позитивни новини от нас през 2023!“

Каним настоящите и бъдещите инвеститори да се запознаят с новите правила, които са налични в секция „Документи“ към всеки фонд на https://www.elana.net/bg/fund-management

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.

Вижте още:  Розоберът в Карлово може да бъде прекратен

Източник: