агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Държавата пласира дълг за още половин милиард лева

Във втория аукцион за тази година държавата пласира успешно дълг за половин милиард лева. В търга са пласирани държавни ценни книжа (ДЦК) за 500 млн. лева съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33%.

seo-blog7

Падежът на 7,5-годишните ДЦК, деноминирани в левове, е 24 май 2029 година, съобщи финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки е достигнал 599,1 млн. лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,20.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 114 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 84,1%, следвани от застрахователните дружества – 8,4%, пенсионни фондове с 3,8%, гаранционни фондове – 1,4%, инвестиционни посредници с 0,3% и други инвеститори – 2%.

Investor.bg припомня, че на 14 март държавата пласира ДЦК за 500 млн. лева в първия аукцион за годината. През тази година на дълговия пазар ще се търсят инвеститори за 7,3 млрд. лева – 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4,3 млрд. лева ще са нов дълг.

Средствата са за финансиране на бюджетния дефицит.

Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) в края на миналата година брутният външен дълг (частен и държавен) на България е достигнал 41,529 млрд. евро, което е 61,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.

гръцки преводач Добрич

В периода 2022-2024 г., въз основа на допусканията и прогнозното дългово финансиране, размерът на държавния дълг в абсолютни стойности и съотношението му спрямо прогнозния БВП ще продължи да нараства от 24,8% в края на 2022 г. (35,5 млрд. лв.) до 29,3% през 2024 г. (47,1 млрд. лв.).

Вижте още:  Не на шега - от днес се премахва данък „лихва“

Източник: investor.bg

Източник: