агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Нощувките в хотелите намаляват, но приходите от тях растат

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2021 г., е 614.2 хил., или с 1.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

seo-blog7

Има намаление при българските граждани – със 7.6%, докато при чуждите граждани има увеличение – с 16.1%. Българските граждани са реализирали 437.4 хил. нощувки, а чуждите – 176.8 хиляди, по данни на НСИ.

През месеца в страната са функционирали 1 770 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.4 хил., а на леглата – 116.6 хиляди. В сравнение с октомври 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.4%, докато броят на леглата в тях се увеличава – с 5.6%.

През октомври 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 70.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.7% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.4% от нощувките на чужди граждани и 31.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.9 и 30.7%.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през октомври 2021 г. намалява с 2.6% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 288.1 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани – с 9.9%, докато при чуждите граждани има увеличение – с 29.1%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване, са 216.1 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 72.0 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 70.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Вижте още:  Любомир Дацов: Външни фактори са в основата на инфлацията

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2021 г. е 17.5%, като намалява с 1.2 процентни пункта в сравнение с октомври 2020 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 19.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 19.4%, и с 1 и 2 звезди – 13.3%.

Приходите от нощувки през октомври 2021 г. се увеличават с 11.9% в сравнение с октомври 2020 г. и достигат 35.5 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 28.4%, така и от български граждани – с 3.7%.

гръцки преводач Добрич

Източник: