агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Производството на въглища в България скочи със 138%

Производството на твърди горива (антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища) нараства със 137.7% на годишна база през месец юни тази година, сочат данните на Националния статистически институт.

seo-blog7

Сходно внушително годишно увеличение (+132%) се наблюдава и при доставките на твърди горива. На месечна база спрямо юни производството на въглища обаче намалява с 14.8%, като със същия процент отстъпват и доставките.

През юни 2022 г. спрямо предходния месец, при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при електрическата енергия – с 11.2%, а най-голямо намаление е регистрирано именно при твърдите горива.

През юни 2022 г. спрямо предходния месец, при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при безоловния бензин – с 31.8%, а най-голям спад е регистриран при твърдите горива – с 14.8%, докато доставките на природен газ намаляват с 10% на месечна база. Производство на енергийни продукти През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нараства производството на:

• електрическа енергия – с 11.2% до 4 031 ГВтч;

• дизелово гориво – с 2.4% до 304 хил. т. Намалява производството на:

• твърди горива – с 14.8% до 2 377 хил. т;

гръцки преводач Добрич

• безоловен бензин – с 1.9% до 157 хил. т.

Производството на пропан-бутанови смеси и на природен газ остава без изменение (табл. 1 от приложението).

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

• твърди горива – със 137.7%;

• пропан-бутанови смеси – с 50.0%; • безоловен бензин – с 40.2.%;

• дизелово гориво – с 36.3%;

• електрическа енергия – с 25.0%.

Вижте още:  Пшеницата поскъпва още, цените най-високи от 14 г.

Производството на природен газ остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През юни 2022 г. спрямо май 2022 г. нарастват доставките на:

• безоловен бензин – с 31.8% до 58 хил. т;

• дизелово гориво – с 5.5% до 211 хил. т.

Намаляват доставките на:

• твърди горива – с 14.8% до 2 417 хил. т;

• природен газ – с 10.0% до 180 млн. куб. м;

• пропан-бутанови смеси – с 2.9% до 33 хил. т;

• електрическа енергия – с 1.8% до 2 413 ГВтч.

През юни 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

• твърди горива – със 132.0%;

• безоловен бензин – с 28.9%;

• дизелово гориво – с 10.5%.

Намаляват доставките на:

• природен газ – с 21.7%;

• пропан-бутанови смеси – с 5.7%;

• електрическа енергия – с 3.1%.
 

Източник: