агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Технологиите, които ще ускорят растежа на бизнеса през 2022

Хибридните работни модели доведоха дотам, че все по-малко предприятия са центрирани в офиса
(снимка: CC0 Public Domain)

Главните изпълнителни директори ще имат три приоритета за 2022 г.: растеж, дигитализация и ефективност, а директорите по информационните технологии ще имат за задача да допринасят за реализацията на тези цели.

Вицепрезидентът по изследванията на Gartner Дейвид Грумбридж обяви най-добрите стратегически технологични тенденции, които организациите трябва да проучат през 2022 г. Това са 12 технологии, които могат да подобрят организационните усилия за ускоряване на растежа, отбелязва TechRepublic.

1. AI с генеративни сили

Всички знаем, че изкуственият разум е способен да проучва големи обеми данни и да научава за обектите и процесите, но досега AI можеше да прави само заключения. Сега обаче преминаваме към нов етап, когато изкуственият интелект не само прави изводи, а става способен да генерира нови неща. Това може да подобри креативните процеси в инженеринга, производството, проектирането. AI може да пише софтуерен код, да улеснява маркетинга, да помага в чертаенето.

2. Тъканта на данните

гръцки преводач Добрич

Платформите за данни – гъвкава, устойчива интеграция на данни между различни платформи и бизнес потребители – се появиха, за да опростят инфраструктурата за интегриране на данни в организацията. Това води до намаляване на т.нар. технически дълг, което пък облекчава иновациите.

3. Разпределеното предприятие

Разрастването на дистанционните и хибридните работни модели доведе дотам, че все по-малко са „традиционните” предприятия, центрирани в офиса. „Това изисква от ИТ директорите да направят големи технически и сервизни промени, за да бъде възможна безпроблемната работа, но има и друга страна на монетата: въздействието върху бизнес-моделите”. Gartner прогнозира, че до 2023 г. 75% от организациите, които използват разпределени корпоративни структури, ще реализират ръст на приходите с 25% по-бързо от конкурентите си.

Вижте още:  Правителството: Няма да правим държавен телеком

4. Облачни платформи

Подходът „вземаме и преместваме” все по-рядко се прилага при миграцията към облачни среди. Вместо това системите се разработват за облака изначално. Gartner прогнозира, че облачните платформи ще послужат като основа за повече от 95% от новите дигитални инициативи до 2025 г. – в сравнение с по-малко от 40% през 2021 г.

5. Автономни системи

Автономни, самоуправляеми системи ще отменят човешкия труд в много сфери, като не само автоматизират работата, но и сами се грижат за коригирането на алгоритмите си, за обновяване на софтуера си, за бързата адаптация към нови условия. Автономните системи ще станат нормата в роботи, дронове, производствени машини и умни пространства.

6. Проучвания за вземане на решения

Gartner прогнозира, че през следващите две години една трета от големите организации ще използват проучванията преди „структурирано вземане на решения за подобряване на конкурентното предимство”.

7. Композируеми приложения

В днешната непрекъснато променяща се бизнес среда компаниите търсят адаптивност. Това изисква технологична архитектура, която поддържа бърза, безопасна и ефективна промяна на приложенията. Архитектурата на композируемото приложение дава възможност за тази адаптивност и бизнесите, които са възприели подобен подход, ще изпреварят конкуренцията с 80% по скорост на внедряване на нови функции.

8. Хиперавтоматизация

Изследванията на Gartner показват, че най-ефективните екипи за хипер-автоматизация се фокусират върху три ключови приоритета: подобряване на качеството на работа, ускоряване на бизнес процесите и повишаване на гъвкавостта при вземане на решения, каза Грумбридж.

9. Подобряване на неприкосновеността

ИТ директорите трябва да избягват всяка мини-вероятност от загуба на доверие на клиентите в резултат на инциденти, свързани с поверителността. Очаква се 60% от големите организации да използват една или повече изчислителни техники за подобряване на неприкосновеността до 2025 г.

Вижте още:  Затруднения в ИТ доставките заради Covid в Китай

10. Мрежа за киберсигурност

Данните са полезни само ако предприятията могат да им се доверят, каза Грумбридж. „Днес активите и потребителите могат да бъдат навсякъде, което означава, че традиционният периметър за сигурност е изчезнал. Това изисква нова мрежова архитектура за киберсигурност”.

Мрежовата архитектура за киберсигурност помага да се осигури интегрирана структура за сигурност и защита на всички активи, независимо от местоположението им. Организациите, които възприемат този подход, ще могат да намалят финансовото въздействие на отделните инциденти в сферата на сигурността средно с 90%, според Gartner.

11. AI инженеринг

Да се вгради изкуствен интелект в приложение вече не е достатъчно. Сборните екипи в организациите, работещи върху AI, ще създадат неща, които действително да отличат съответните организации от подобните им, повишавайки добавената стойност чрез бърза промяна на AI. Те се нуждаят от „композируеми” приложения, които ще увеличат ефективността многократно. Тези, които могат да го направят, ще се възползват от гъвкавост и адаптивност, бързина и адекватно пазарно присъствие.

12. Тотално преживяване

С понятието „тотално преживяване” Gartner нарича стратегия за растеж, която съчетава клиентското преживяване, преживяването на служителите, потребителското преживяване. В тази промяна на парадигмата за работното пространство традиционните управленски подходи нямат никакво място. Целта на тоталното преживяване (накратко TX) е да стимулира по-голямо доверие у клиентите и служителите, което да води до удовлетвореност и лоялност.

Източник: