агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Терапия със стволови клетки при стомашно-чревни заболявания

Напредъкът в проучването на стволовите клетки през последните 15 години засили интереса към потенциалните възможности за приложение при лечение на стомашно-чревни заболявания.

seo-blog7

Известно е, че епителните тъкани на черния дроб и червата имат голям регенераторен потенциал и бърз клетъчен оборот. При тънкочревните тъкани клетъчният оборот се осъществява на всеки 2-7 дни в нормално състояние, а в случаите на тъканни увреди и по-бързо.

Счита се, че тезата за появата и развитието на възпалителните заболявания на червата, на базата на нарушена имунна регулация при генетично предразположени лица, е общоприета. Въпреки напредъка в терапията на тези заболявания – влизане на нови терапевтични линии (биологична терапия) и оптимизиране на „старите“ имуносупресивни и противовъзпалителни режими, при значителна част от пациентите не се достига до клинична ремисия.

Първоначалните съобщения за ремисия при синдрома на раздразненото черво и цьолиакията идват като „страничен ефект“ при лечение на пациенти със съпътстващи малигнени тумори на кръвта, при които е приложена хематопоетична стволова трансплантация. Предполага се, че ремисия се постига по два начина – чрез промяна на генетичната предиспозиция и в резултат на интензивната имуносупресия, която потиска или изчиства патологичния лимфоцитен клон, поддържащ възпалителния процес.

На тази база е проведено изследване, в което участват 16 пациенти с рефрактерна на лечение болест на Крон, с приложена хемопоетична стволова трансплантация. Ремисия е постигната при 14 от тях.

Подобно проучване е проведено и при пациенти с цьолиакия тип 2, с участието на 7 пациенти. Ремисия е постигната при 6 от тях след среден период на проследяване почти 16 месеца.

Черният дроб е орган с висок регенераторен капацитет. Състои се от хепатоцити и билиарни епителни клетки които се диференцират от общи прогениторни клетки – хепатобласти.

Вижте още:  Как да улесним прохождането на бебето?

Към момента единствената работеща възможност за лечение на тежките форми и крайните стадии на хроничните чернодробни заболявания е чернодробната трансплантация. Като алтернативна възможност през последните близо четири десетилетия е разработвана хепатоцитна трансплантация, но поради затрудненията, свързани с извличането на хепатоцитите, поддържане на тяхната виталност и функционалност, този метод не се наложи в клиничната практика. В този смисъл приложението на стволови клетки в комбинация с растежни фактори, се счита за обещаващ метод за подпомагане на чернодробната регенерация.

гръцки преводач Добрич

Източници:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15765390/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20818442/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16778155/

 

Източник: