агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Външният дълг на България се увеличи с 4,8% към декември

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към 31 декември 2021 г. възлиза на 41,529 млрд. евро, което е с 4,8% повече в сравнение с година по-рано. Така той представлява 61,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Експертите на централната банка изчисляват, че към края на декември краткосрочните задължения са 6,716 млрд. евро и се увеличават с 10,6% на годишна база.

Дългосрочните задължения възлизат на 34,812 млрд. евро, като се увеличават с 3,8% спрямо края на декември 2020 г.

Към края на миналата година 26,029 млрд. евро (62,7%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 82,5% от брутните външни задължения, при 85% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на декември 2021 г. е 8,259 млрд. евро. Спрямо края на декември 2020 г. той се увеличава с 3%.

Външните задължения на централната банка са 1,989 млрд. евро и се повишават с 141,1% спрямо година по-рано.

Външните задължения на сектор “Други парични финансови институции” са 4,968 млрд. евро и се увеличават с 11,4% спрямо края на декември 2020 г.

Външните задължения на бизнеса и домакинствата достигат 12,502 млрд. евро и нарастват с 3,7% спрямо същия месец на 2020 г.

В БНБ отчитат, че в края на декември вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,810 млрд. евро 2021 г., което е с 3,2% по-малко в сравнение с края на декември 2020 г. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33,3% към края на декември 2021 г., при 36% година по-рано.

Вижте още:  ЕЦБ очаква инфлацията да бъде висока за дълъг период

Източник: investor.bg

Източник: