агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Външният дълг на България се увеличи с 4,8% към декември

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към 31 декември 2021 г. възлиза на 41,529 млрд. евро, което е с 4,8% повече в сравнение с година по-рано. Така той представлява 61,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

seo-blog7

Експертите на централната банка изчисляват, че към края на декември краткосрочните задължения са 6,716 млрд. евро и се увеличават с 10,6% на годишна база.

Дългосрочните задължения възлизат на 34,812 млрд. евро, като се увеличават с 3,8% спрямо края на декември 2020 г.

Към края на миналата година 26,029 млрд. евро (62,7%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 82,5% от брутните външни задължения, при 85% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на декември 2021 г. е 8,259 млрд. евро. Спрямо края на декември 2020 г. той се увеличава с 3%.

Външните задължения на централната банка са 1,989 млрд. евро и се повишават с 141,1% спрямо година по-рано.

Външните задължения на сектор “Други парични финансови институции” са 4,968 млрд. евро и се увеличават с 11,4% спрямо края на декември 2020 г.

Външните задължения на бизнеса и домакинствата достигат 12,502 млрд. евро и нарастват с 3,7% спрямо същия месец на 2020 г.

гръцки преводач Добрич

В БНБ отчитат, че в края на декември вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,810 млрд. евро 2021 г., което е с 3,2% по-малко в сравнение с края на декември 2020 г. То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33,3% към края на декември 2021 г., при 36% година по-рано.

Вижте още:  МФ очаква храните да поскъпнат с 16.4%, а горивата - с 25%

Източник: investor.bg

Източник: