агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Застрахователите увеличават приходите и плащанията към края на 2021 г.

Застрахователите увеличават приходите, както и изплащанията, към края на четвъртото тримесечие на 2021 г., показват данни, публикувани на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН).

seo-blog7

Премийният приход на застрахователните дружества от общо застраховане възлиза на над 2,6 млрд. лева към края на последната четвърт на 2021 г. За същия период на 2020 г. брутният премиен приход възлиза на 2,4 млрд. лева, като на годишна база се отчита ръст от малко над 8%.

В тази сума влиза премиен приход от дейност извън България в размер на 258,77 млн. лева към края на последното тримесечие на 2021 г. при 208,8 млн. лева към края на последното тримесечие на 2020 г. Увеличението на годишна база е с 24%.

Почти 71% от брутния премиен приход е от застраховки, свързани с моторни превозни средства (МПС). Този дял намалява на годишна база (бил е 71,1% през 2020 г.), показват данните.

Изплатените обезщетения от общо застраховане към края на 2021 г. са за общо 1,058 млрд. лева в края на последното тримесечие на 2021 г. спрямо 1,012 млрд. лева към края на последното тримесечие на 2020 г. Увеличението на годишна база е 4,5%.

Най-голям дял от плащанията – почти 85%, отново е свързан със застраховките за МПС.

Брутният премиен приход от животозастраховане към края на четвъртото тримесечие възлиза на 607,5 млн. лева спрямо 446,7 млн. лева в края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Увеличението е от 36% на годишна база.

Плащанията по полици за животозастраховане за същия период са за 235,8 млн. лева при 197,87 млн. лева година по-рано, като увеличението достига 19,2% на годишна база.

гръцки преводач Добрич

Премийният приход от презастраховане към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. възлиза на 1,977 млрд. лева, докато в края четвъртото тримесечие на 2020 г. е за 1,925 млрд. лева. На годишна база се отчита ръст от 2,7%.

Вижте още:  Ипотечен кредит? Първо разбери как банките оценяват кандидатите

Премийният приход от презастраховане по животозастраховане за същия период е за 54,5 млн. лева при 47,8 млн. лева година по-рано, или има ръст от 14% на годишна база.

Изплатените обезщетения по презастраховане по общо застраховане към края на последното тримесечие на 2021 г. възлизат на 885,126 млн. лева в сравнение с 854,7 млн. лева година по-рано, като нарастват с 3,6% за периода.

Изплатените обезщетения по презастраховане по животозастраховане са за 9,2 млн. лева за същия период при 5,1 млн. лева година по-рано, като увеличението достига 80%.

Източник: investor.bg

Източник: