агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Фирмите ще набират до 8 млн. евро капитал без проспект на БФБ

Със законопроекта се предлага прагът от левовата равностойност на 3 000 000 евро за освобождаването от задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа, въведен в ЗППЦК в изпълнение на Регламента за проспектите, да се повиши до левовата равностойност на 8 000 000 евро. Една отлична новина. По този начин ще се създадат възможности за повече малки и средни предприятия да набират капитал при по-ниски разходи и такси и по-малко административни тежести, при отчитане и на наблюдавания повишен интерес и презаписванията на емисиите при публични предлагания на пазара за растеж.

seo-blog7

Пазарът за растеж на МСП beam

е специален пазар, организиран от “Българска фондова борса” АД, който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. Търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на “БФБ-София”.

Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на “БФБ-София”.

Пазарът ВЕАМ беше едно и хубавите неща на БФБ

Седем компании минаха през специалния пазар за растеж на малки и средни предприятия beam  който дава възможност за финансиране на дейността им, през миналата година. Всички те успяха да акумулират над 23 млн. лева за своите проекти, но в действителност интересът беше много по-голям и много инвеститори не успяха да се включат именно заради ограничението от 3 млн. евро на този пазар. 

Вижте още:  Кои банки предлагат най-ниска такса при теглене на суми от банкомат с кредитна карта

Източник: banker.bg

Източник: