агенция гръцки преводи

Актуални новини от България и света | actualnobg.info

Български новини от политиката и бизнеса ⏩ Актуални политически теми на деня ⚡ Спортни новини, Шоу и здравни теми ☛ actualnobg.info

Професиите с привилегии за ипотечен кредит

seo-blog7

Професиите с привилегии за ипотечен кредитЦеца Бонева е дипломиран магистър по Право. Повече от 20 години работи като адвокат, а през 2018 г. започва съвместна работа с Кредитланд като сертифициран кредитен консултант.

Основни критерии при оценка на кредитоспособността на кандидата за ипотечен кредит са професията, доходите и перспективите на работното място. Професията и сферата на работа вече придобиха такова значение, каквото и размера на кредита, вида на имота и всичко останало свързано с една имотна сделка. Ето защо на тази тема също трябва да се отдаде нужното внимание.

В ТЕМАТА:

Какъв тип клиенти предпочитат банките

Едва ли отговорът ще е нещо, което никой не знае, а именно – колкото по-платежоспособни, толкова по-добре. Да, обаче, само размерът на заплатата невинаги е достатъчен. Добрият доход може да е добър сега, но в бъдеще да не е и това зависи от различни фактори. Нека да започнем с това какво е „Надежден клиент“.

Надежден клиент за отпускане на ипотечен кредит е клиент, който трябва да притежава редица характеристики. Някои от тях са:

• подходяща възраст – кандидатът за кредит не трябва да е твърде млад или пък да е в почти пенсионна възраст. По-младите кандидати се считат за по-рискови, а приближаващите се до пенсионна възраст имат по-малка възможност за по-дълъг срок на кредита;
• семейно положение – банките предпочитат семейните, считат ги за по-малко рискови;
• финансова култура – колкото по-добре управлявате личните си финанси и това е видно, толкова по-малък носител на риск сте. Банките харесват това.

Надеждният клиент трябва да притежава не само тези характеристики, но и още някои. За тях подробно можете да прочетете в темата „Ипотечен кредит? Първо разбери как банките оценяват кандидатите“.

Вижте още:  Ипотечен кредит? Първо разбери как банките оценяват кандидатите

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт възможност да разработва подходящи стратегии за по-ефективно кредитиране на различните клиентски сегменти. В същината си пазарното сегментиране предполага разделяне на пазара на отделни части, характеризиращи се, както чрез спецификата на търсенето на потребителите, така и чрез спецификата на предлагането. Целта на сегментирането при банките е анализ на икономическите сектори, определяне кои са с потенциал за развитие и устойчивост, вследствие, на което се определят целевите групи клиенти. Това са клиенти със сигурен и постоянен доход. На тези потенциални целеви групи от клиенти се предлагат преференциални условия за кредитиране.

гръцки преводач Добрич

В резултат на сегментирането се оформят някои сектори, към които банките проявяват предпочитания, съответно предлагат и преференциални условия за кредитиране. Това са ИТ сектор, производство и разпределение на енергия и горива, преработваща промишленост, застраховане, здравеопазване, административна и социална дейност, хранителна и фармацевтична промишленост, складиране и пощи, държавни служители, общински структури, служители в различни държавни ведомства и учреждения. Има също някои свободни професии, които се считат за надеждни и перпективни. Такива са някои медицински специалисти, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, зъболекари, зъботехници, архитекти, проектанти, инженери, експерт-счетоводители, одитори.

Какви трябва да са доходите, за да изплащаме спокойно кредит

За жалост не всички сектори от икономиката могат да се възползват от преференции, дори напротив, банките се отнасят резервирано към някои от тях. За това е редно да отбележим и секторите, които изпитват затруднения през последните две години. Когато приходите в един бизнес/отрасъл намаляват, рисковете за заетите в него, растат. Напоследък като такива отрасли се оформят туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, пътнически транспорт. Тези отрасли се определят като носители на значително ниво на риск и за тях е възможно да се приложат допълнителни изисквания като условия за финансиране от банките.

Вижте още:  ЕЦБ каза откога ще започне да вдига основните лихви

Основното предимство един кандидат за кредит да има професия сред „привилегированите“ е именно отстъпките, които може да получи. Те са в различен размер и варират в зависимост от различни фактори. Да ги разгледаме.

Когато професията има значение, отстъпката в лихвата може да бъде в диапазона 0,1% – 0,3% за ипотечен кредит. При потребителските кредити, където няма сигурно обезпечение и е много важно колко надежден е работодателят пък има банки, които биха предложили дори отстъпка до 0,8%-1%.
Доходът определено има значение – не само, за да бъде одобрен кредита, но и за параметрите по него. Според дохода, също е възможно клиентът да получи отстъпки, като практиката сочи вече установена тенденция. По-съществени отстъпки банките са склонни да предложат при нетен месечен доход 2 000 лева и повече. Ако степенуваме отстъпките в лихвените нива при ипотечните кредити, средно за пазара те биха изглеждали така:

До 1 000 лв нетен месечен доход – Стандартни лихвени условия
Над 1 000 – 1 500 лв. – отстъпката е около 0,10% – 0,20% 
Над 1 500 – 2 000 лв. – отстъпката е около 0,20% – 0,30%
Над  2 000 лв. – отстъпката е около 0,30% – 0,40%
Над 3 000 – 3 500 лв.  – отстъпката е до около 0,40% – 0,50%, в някои случаи и повече

Освен професията и дохода, позицията на работното място е не по-малко важна. Има значение дали заемате ръководна позиция или сте служител без ръководни функции. Има значение дали сте управител на фирма, назначен с договор за управление или пък заемате средна мениджърска позиция. Поради това банките правят сегментиране и на тази база, респ. и отстъпките, които предоставят в офертите си за ипотечен кредит, варират. Висш, среден мениджмънт и специалисти са описани като първи позиции по НКПД (Национална класификация на професиите и длъжностите). Обикновено изискванията за висок нетен доход и професия или позиция вървят съвместно. Отстъпката, която може да се достигне е строго индивидуална, но може да бъде и над 0.50%.

Вижте още:  Външният дълг на България се увеличи с 4,8% към декември

Преди да пристъпите към действие, възползвайте се от възможността за БЕЗПЛАТНА КРЕДИТНА КОНСУЛТАЦИЯ с експерт кредитен консултант.

За Кредитланд

БЕЗПЛАТНА КРЕДИТНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТ CREDITLAND

Creditland е водеща компания за кредитно консултиране в България, създадена през 2006 година. Тя е дъщерна фирма на MoitePari.bg и е вписана като необвързан кредитен посредник в регистъра на Българска Народна Банка. Нейните консултанти оказват активно съдействие в процеса на избор на оферта и кандидатстване за кредит. Предоставят безплатна консултация и помощ за всички аспекти на финансирането – от избора на оферта през комуникацията с банките, оценителите на имота, нотариуси, до усвояването на кредита. Вече 15 години консултантите на Creditland съдействат клиентите да получават по-добри оферти, от тези, които банките биха предложили директно.


ЗАЯВИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ


Източник: